Màng PE (hay còn gọi là màng co, màng chít) là viết tắt của polyethylene hay polyethene có công thức cấu tạo là (-CH2-CH2-)n. Được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của các monome etylen (C2H4) dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất phù hợp. Ecopack chuyên cung cấp các loại màng PE uy tín và chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Liên Hệ
Liên Hệ
Liên Hệ
Liên Hệ